GOTOWE 

JADŁOSPISY I PRZEPISY

DLA PLACÓWEK ZBIOROWEGO ŻYWIENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak gotować smacznie i tanio, stosując przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego wymagań, jakie muszą spełniać placówki edukacyjne w ramach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

We wrześniu 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli placówek edukacyjnych w zakresie zbiorowego żywienia. Kontrole były przeprowadzenie na zlecenie organu przez Inspektorów Sanitarnych w roku szkolnym 2015/2016.


NIK w swoim raporcie zwraca uwagę na niewłaściwe zbilansowanie obiadów podawanych uczniom w szkole. Z analizy wynika, że żadna spośród skontrolowanych placówek edukacyjnych nie zapewniła obiadów w 100 proc. spełniających odpowiednie normy żywieniowe dla dzieci i młodzieży. We wszystkich ocenianych jadłospisach była zbyt duża zawartość białka i węglowodanów, a w ponad 85 proc. również tłuszczów.

Przeprowadzone kontrole asortymentu sprzedawanego w sklepikach szkolnych wykazały ponadto, że wciąż w blisko 30 proc. sklepików był on niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.


Na placówki, które nie spełniają określonych w rozporządzeniu norm żywieniowych, może zostać nałożona kara pieniężna, wymierzona, w drodze decyzji, przez właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (Art. 104; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Wyniki kontroli przeprowadzonej na zlecenie NiK oznaczają dla placówek edukacyjnych przede wszystkim konieczność:

  • ponownej weryfikacji stosowanych jadłospisów pod kątem grup środków spożywczych podawanych w każdym posiłku,

  • dostosowania receptur do norm IŻŻ w szczególności dotyczących zawartości sodu (soli) i cukru,

  • modyfikacji sposobu przygotowania posiłków zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia,

  • dostosowanie zawartości kalorycznej jadłospisów do norm IŻŻ dla poszczególnych grup wiekowych.

 Żeby ułatwić Państwu zadanie, proponujemy publikację dostosowaną do aktualnych regulacji i norm prawnych: 

 GOTOWE 

JADŁOSPISY I PRZEPISY*

DLA PLACÓWEK ZBIOROWEGO ŻYWIENIA

DZIECI I MŁODZIEŻY

* Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać placówki edukacyjne w ramach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.

 Publikacja pomoże Państwu 

Skomponować zdrowy i zbilansowany jadłospis

i sprostać wytycznym Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. 2016, poz. 1154), oraz "Normom żywienia dla populacji polskiej" Instytutu Żywienia i Żywności.

Gotować smacznie

zastępując niedozwolone składniki i przygotowując posiłki zgodnie z zasadami aktualnego Rozporządzenia bez utraty walorów smakowych dań.

Utrzymać koszty posiłków na dotychczasowym poziomie

poprzez dobór odpowiednich produktów i składników.

O NAS

Grupa Wydawnicza Semantika

Tworzymy magazyny, publikacje oraz serwisy wspierające codzienną pracę specjalistów z różnych grup zawodowych. Chcemy przede wszystkim:

  • inspirować naszych Klientów do nieszablonowych rozwiązań,
  • dostarczać praktycznych podpowiedzi do skomplikowanych zagadnień,
  • wspierać w zawodowym rozwoju,
  • pomagać, uprzyjemniać codzienność i towarzyszyć w bieżącej pracy.

 

KONTAKT

61 847 11 34    

biuro@agencjapracytworczej.pl

www.agencjapracytworczej.pl

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
KRS: 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7773232650, REGON: 302483298